English  Back to Search

Fredrik Hiller

Gothenburg,
Sweden
Region: Europe/Middle East/Africa
Tel: +46 700-51 03 18

Signium Sweden
Link to Email
Linkedin
Practice Groups: Financial Services, Professional Services

Biography: Företagets VD, Partner i SIMS sedan 2011. Medlem i Signium's practice group för området Life Science och Financial Services.

Ekonomie magisterexamen, utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg och vid the University of Sussex i England.

Fredrik Hiller har sedan 2008 varit verksam inom executive search och har sedan dess tillsatt en mängd ledande befattningshavare inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. I sin konsultroll är Fredrik Hiller främst inriktad mot rekryteringar till ledningsgrupper inom industrisektorn, tjänsteproducerande bolag, fastighets- och entreprenadbolag samt inom offentlig sektor. Vid sidan av rekrytering arbetar Fredrik Hiller med utvärdering av individer och ledningsgrupper och är för detta ändamål certifierad i ett flertal testverktyg.

Fredrik Hiller har en bred bakgrund som ekonom. Han började sin karriär på KPMG 1995 och gick sedan vidare till en tjänst som ekonomichef på ett företag inom läkemedelsbranschen. Det internationella perspektivet fick han senare som group controller inom en global koncern. Instegsrollen inom rekrytering kom Fredrik Hiller att få inom ett globalt rekryteringsföretag 2007, där han rekryterade inom ekonomi- och finansområdet under ett år innan han gick vidare till dess exekutive-verksamhet. Han sökte sig sedan till en annan plattform och kom över till SIMS Executive Search 2010, numera Signium.