Private Equity

“Investment Managers har insett att sammansättningen av ett bra team (både i portföljbolag och i P/E-bolag) är av större vikt än att hitta den “perfekta” investeringsmöjligheten.”

Senaste nytt & insikter

All