Hållbarhetsfrågans plats i ledningsrummen – har hållbarhet blivit något annat än ett modeord?

Hållbarhetsfrågans plats i ledningsrummen – har hållbarhet blivit något annat än ett modeord?