Home / Consultants

Åsa Otterlund

Senior Advisor

”Slutligen handlar verkligt värdeskapande alltid om vad vi gör som individer – vår drivkraft, vår kompetens, vår kultur och vår förmåga att bygga laget - oavsett roll.”
Åsa Otterlund